พวงหรีดหรูหรา พวงหรีดดอกไม้สด โทนสีขาว เขียว ฟ้า

ข้อความเขียนที่หรีด คุณภัคญดา วีระยุทธบัญชา
ส่งที่วัดปริวาศราชสงคราม ศาลา 1 งานสวดอภิธรรมนายสุรเดช หาญศิริพงษ์สกุล

รูปพวงหรีดที่ร้าน