พวงหรีดหรูหรา พวงหรีดดอกไม้สด โทนสี ขาว ชมพู

ข้อความเขียนที่หรีด  ด้วยความอาลัยยิ่ง จากเพื่อนๆ พสบ.ทร. รุ่น 11 
ส่งที่วัดพลับพลาชัย ศาลา 2 งานสวดอภิธรรมคุณแม่สุภัทร วรคุณธาดา

รูปพวงหรีดที่ร้าน

Upload Image...