การรับประกันและนโยบายการคืนสินค้า

การรับประกันและนโยบายการคืนสินค้า

บริษัท ทิวลิปส์ฟลาวเวอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างสูงสุด ทางบริษัทจึงมีนโยบายรับประกันความพึงพอใจสำหรับหากกระเช้าที่ลูกค้าได้รับไปพบว่ามีการชำรุดหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทยินดีที่จะจัดทำกสินค้าให้ใหม่ทันที เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเป็นความผิดจากกระบวนการผลิตหรือขนส่ง ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับมีความชำรุดเสียหาย เช่น สินค้าบุบหรือแตกหักจาการขนส่ง สามารถเปลี่ยนคืนสินค้า หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าแบบใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับสินค้าแบบเดิมได้ กรณีเปลี่ยนคืนสินค้าที่ราคาสูงกว่าเดิม ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม กรณีสินค้าที่เปลี่ยนมีราคาต่ำกว่าเดิม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่าง ลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือชำรุดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานและส่งคืนให้กับทางบริษัท กรณีสินค้าชำรุดและไม่ได้มาตรฐาน ลูกค้าจะต้องแจ้งทางบริษัท ตามเงื่อนไขดังนี้

  1. สินค้าของสด แจ้งภายใน 6 ชม.หลังจากได้รับสินค้า
  2. สินค้าแห้ง แจ้งภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับสินค้า

*หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้า

* บริษัทจะรีบเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้าเร็วที่สุด หรือตามวันเวลาที่ตกลงกัน หรือภายใน 7 วัน

พวงหรีดหรูหรา

พวงหรีดหรูหรา wreathPW00055

฿3,000.00

พวงหรีดดอกไม้สด โทนสีขาวชมพู ขนาด 80X60 ราคา 3000 บาท ขนาด 90X70 ราคา 4000 บาท ขนาด 100X80 ราคา 5000 บาท

พวงหรีดหรูหรา

พวงหรีดหรูหรา wreathPW00054

฿2,500.00

พวงหรีดดอกไม้สด โทนสีขาวชมพู ขนาด 80X60 ราคา 2500 บาท ขนาด 90X70 ราคา 3800 บาท ขนาด 100X80 ราคา 4500 บาท

พวงหรีดหรูหรา

พวงหรีดหรูหรา wreathPW00053

฿3,500.00

พวงหรีดดอกไม้สด โทนสีขาวเหลืองม่วงชมพู ขนาด 80X60 ราคา 3500 บาท ขนาด 90X70 ราคา 4800 บาท ขนาด 100X80 ราคา 5500 บาท

พวงหรีดหรูหรา

พวงหรีดหรูหรา wreathPW00052

฿2,300.00

พวงหรีดดอกไม้สด โทนขาวเขียว ขนาด 80X60 ราคา 2300 บาท ขนาด 90X70 ราคา 3500 บาท ขนาด 100X80 ราคา 4800 บาท

พวงหรีดพัดลมดอกไม้สด

หรีดพัดลม FW00002 ขนาด 18″ แบบสไลด์

฿3,500.00

หรีดพัดลมแบบสไลด์จัดดอกไม้สดเต็มวง โทนสีเหลืองส้ม ขาว

฿3,500.00

พวงหรีดหรูหราดอกไม้สด โทนสีม่วงชมพู เขียว

฿2,500.00

พวงหรีดหรูหราดอกไม้สด โทนสีม่วงชมพู เขียว

฿3,500.00

พวงหรีดหรูหราดอกไม้สด โทนสีฟ้า ม่วง ขาว

฿2,500.00

พวงหรีดหรูหราดอกไม้สด โทนสีฟ้า ม่วง ขาว

฿4,000.00

พวงหรีดหรูหราดอกไม้สด โทนสีฟ้า ม่วง ขาว

฿2,500.00

พวงหรีดหรูหราดอกไม้สด โทนสีฟ้า ม่วง ขาว

-14%

พวงหรีดพัดลมดอกไม้สด

หรีดพัดลม FW00001 ขนาด 18″สไลด์

฿3,000.00

หรีดพัดลมแบบสไลด์จัดดอกไม้สดเต็มวง โทนสีชมพู ขาว ม่วง

฿3,500.00

 พวงหรีดดอกไม้สดโทนสี ขาวเขียว

฿2,500.00

พวงหรีดหรูหรา PW00002 พวงหรีดดอกไม้สดโทนสี ขาวเขียว

฿4,000.00

พวงหรีดหรูหรา ดอกไม้สด โทนสีชมพูชาว

฿3,500.00

พวงหรีดหรูหรา ดอกไม้สด โทนสีชมพูชาว

พวงหรีดหรูหรา

พวงหรีดหรูหรา wreathPW00051

฿4,500.00฿5,500.00

พวงหรีดดอกไม้สด โทนขาวเขียวเหลือง

พวงมาลาดอกไม้สด

พวงมาลา wreath WWW0005

฿2,000.00฿4,000.00

พวงหรีดดอกไม้สด โทนขาวเขียวเหลือง

พวงมาลาดอกไม้สด

พวงมาลา wreath WWW0004

฿2,000.00฿4,000.00

พวงหรีดดอกไม้สด โทนขาวเขียวเหลือง

พวงมาลาดอกไม้สด

พวงมาลา wreath WWW0003

฿3,000.00฿5,800.00

พวงหรีดดอกไม้สด โทนขาวเขียวส้มโอรส

พวงมาลาดอกไม้สด

พวงมาลา wreath WWW0002

฿2,500.00฿5,500.00

พวงหรีดดอกไม้สด โทนขาวเขียวชมพู

พวงมาลาดอกไม้สด

พวงมาลา wreath WWW0001

฿4,500.00฿5,500.00

พวงหรีดดอกไม้สด โทนขาวเขียวเหลือง

พวงมาลาดอกไม้สด

พวงหรีดหรูหรา Wreath PW00050

฿3,500.00฿5,500.00

พวงหรีดหรูหรา  โทนสีขาวชมพูแดง

พวงมาลาดอกไม้สด

พวงหรีดดอกไม้สด FFW00029

฿1,200.00฿3,500.00

พวงหรีดดอกไม้สด โทนขาว ชมพู ม่วง